Showreel 2011
early works
2016 showreel
 
nickelodeon
מודדת מקום ראשון פסטיבל חיפה
ירמי קפלן הדפוק הזה
ירמי קפלן קולה וברה
מתבגרת בהפרעה - טל אבידן
רמי קלינשטיין קרוב אל ליבך
ג'סי כהן - סדרה אינטרנטית ויותר
להקת פנצ'ר-
אמא פולניה